Logo nepal

Nieuw: De nieuwsbrief 2021 is uit! En we hebben ons financieel overzicht op de site gepubliceerd

Mei 2022
Onze nieuwsbrief met een verslag over het afgelopen jaar is uit! lees em hier

April 2022
Afgelopen week zijn we weer bij elkaar geweest in Tijnje. We hebben onder andere het financieel overzicht 2021 vastgesteld. We willen iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar heeft gesteund met een bijdrage voor voedselpakketten, voor kleding, voor de geiten en voor nog veel meer kleine maar o zo nodige hulp voor de bevolking van Nepal. Binnenkort komt onze nieuwsbrief weer uit, meer hierover en over onze activiteiten vind je ook op onze facebookpagina.

We hopen ook dit jaar weer veel te kunnen betekenen met kleine beetjes in en voor Nepal

Ramp door Corona in het prachtige Nepal

Helaas heeft ook in Nepal het Coronavirus hard toegeslagen. Als gevolg hiervan is er onder de arme bewoners een hongersnood ontstaan die veel erger is dan het virus op zich. De meeste arme mensen zijn hun werk kwijt, ze kunnen geen eten kopen en de huur niet meer betalen. Veel families zijn afhankelijk van het toerisme en ook dat ligt tot minstens volgend jaar stil. Ook de mensen die buiten Nepal werk hadden gevonden, in India, de Arabische landen, enz., zijn noodgedwongen teruggekeerd naar Nepal. Hele families waren van hun inkomen afhankelijk. Sinds het begin van de lockdown in Nepal (eind maart) is de Stichting Nepal Sambandha gestart met het samenstellen en uitdelen van voedselpakketten voor de allerarmsten onder de getroffen bevolking. Een voedselpakket bestaat uit rijst, linzen, olie, noedels, zout en zeep. Zo’n pakket kost 10 euro.

Aan onze oproep begin dit jaar om te doneren voor voedselpakketten in Nepal hebben veel mensen gehoor gegeven. We ontvingen totaal bijna € 9.000 (stand december 2020). Van dit bedrag hebben we almeer dan 600 families in ons werkgebied met voedselpakketten kunnen helpen. Ook hebben we aan 25 zwangere en net bevallen vrouwen gezonde voeding kunnen verstrekken. De stichting Nepal Sambandha gaat door met het verstrekken van voedselpakketten aan de allerarmste families zonder inkomen. Hierbij hebben we nog steeds UW hulp heel hard nodig. Annette Reiling uit Tijnje is vrijwillig coördinator van de Stichting Nepal Sambandha. Zij staat in nauw contact met betrouwbare contactpersonen in Nepal, o.a. Dhiraj Thapa. Deze contactpersonen selecteren in overleg met andere organisaties de arme families die dringend hulp nodig hebben. Om nog vele pakketten uit te kunnen delen, zoeken we ook nu weer dringend sponsoren!

Niet het Coronavirus zelf maar de gevolgen daarvan maken de meeste slachtoffers……… Geen werk, geen inkomen, geen sociale voorzieningen, geen geld om voedsel te kopen, ondervoeding en honger. We hopen dan ook dat u als lezer van deze oproep een voedselpakket wilt doneren. Namens de bevolking van Nepal zijn we u daar heel dankbaar voor! U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL27RABO 0369065557 t.n.v. stichting Nepal Sambandha, ovv gift i.v.m. Coronavirus. We zijn een ANBI. Zodat u uw gift af kunt trekken voor de belasting.

Kleine beetjes maken in Nepal veel mogelijk.

Eerder nieuws:
In oktober 2019 hebben wij van de 'Jan-Foundation' een prachtig bedrag van € 3.250 ontvangen voor kinderen in Banepa Opi. Daarnaast zijn er een aantal individuele sponsoren die bijdragen voor meerdere jaren. Door deze ondersteuning kunnen we voor minstens 5 jaren 12 gezinnen in Banepa Opi ondersteunen bij het naar school gaan van hun kinderen. In het dorp Banepa Opi kwamen we er tijdens het geitenproject achter, dat daar erg arme mensen wonen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Winnaar Caroline van der Wal Impact Award
In februari 2019 heeft ons project ‘Veilige moeder- en kindzorg in Nepal’ met stemmen de tweede plaats gehaald. Bestuurslid Yke Krol nam de prijs namens oprichtster Annette Reiling, die in Nepal zat, in ontvangst. Na de heftige aardbeving van 2015 waren er geen veilige plekken meer om te bevallen en werd een moeder- en kindzorgcentrum opgericht. Met het geld gaat Annette Reiling een bewustwordingsprogramma opzetten voor moeders en kinderen uit het moeilijk bereikbare dorp Chamrangbesi, zodat ze gebruik gaan maken van het centrum.

 

Stichting Nepal Sambandha

IBAN nummer: NL27RABO 0369065557

“Optimisme en standvastigheid is de kracht van de Nepalees”

Nepalezen zijn optimistisch van aard en werken hard aan de (weder)opbouw van hun land. Dat ondersteunen wij graag! Wij willen de gewone, meestal arme Nepalees met uw steun graag blijvend helpen en u daarom hartelijk bedanken voor uw financiële bijdrage. Nepal heeft uw aandacht en hulp nog steeds nodig

Toekomst:
We willen de dorpen waar nodig en waar mogelijk zoveel mogelijk ondersteuning bieden in nauwe samenwerking met onze lokale contactpersonen. Dit gebeurt door middel van jaarlijkse projecten zoals geitenprojecten, door ondersteuning bij het draaiende houden van het Mother&Childcare centre, leningen voor een school, ondersteuning bij de inrichting van een ziekenhuisje bij het dorp Bhardeo, extra ondersteuning van studenten, herstel en bouw van watervoorzieningen, het aanleggen van toiletten enzovoort. Wat er concreet wordt gedaan is per dorp afhankelijk van de situatie aldaar en van de hulp die al wordt geboden of al in gang is gezet door andere organisaties.

Een specifieker overzicht van onze activiteiten en van de bestedingen van de donaties zijn te vinden in onze jaarlijkse nieuwsbrieven en in het financiële overzicht 

Nepalezen zelf geven niet op, maar hebben daarbij uw steun wel nodig: ‘Alle beetjes helpen’. Onze stichting heeft geen strijkstok en zorgt ervoor dat uw bijdrage rechtstreeks bij deze mensen terecht komt.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

tijdens de bouw van het Mother&Childcare centre

 

bijgewerkt: mei 2021