Logo nepal

Evaluatie hulp na de aardbeving

Al onze werkgebieden liggen in de gebieden die ernstig zijn getroffen door de aardbevingen in 2015. Een van de bestuursleden was tijdens de aardbevingen in Nepal en woonde daarna samen met de bevolking in tenten.

De tent waar Annette samen met de bevolking na de aardbeving in 2015 weken in woonde.

Scholen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Vee is omgekomen en veel zaaigoed en eten dat in de huizen opgeslagen lag, is niet meer bruikbaar. Direct na de eerste aardbevingen verleenden we noodhulp door middel van noodrantsoenen.

Noodrantsoenen worden een paar dagen na de aardbeving uitgedeeld.

Daarna hielpen we met de bouw van tijdelijke huizen in Bhardeo en Chamrangbesi en kochten we golfplaten waarmee tijdelijke scholen in het dorp Kattwon en Unichaur gebouwd konden worden. Beide dorpen liggen iets verder van Kathmandu dan het dorp Bhardeo en werden voorgedragen door onze contactpersoon Chini Maya uit het dorp Bhardeo.

Augustus 2015, tijdelijke noodwoningen en toiletten in het dorp ChamrangBesi.

Donaties in verband met de aardbeving in 2015.

We ontvingen ruim € 21.000 aan donaties in verband met de aardbevingen. Deze donaties werden direct na de aardbevingen besteed aan noodhulpvoedselpakketten, herstel beschadigde watervoorziening en het mee opstarten van een tijdelijke kraamkliniek, totaal € 1.870. Later in het jaar en voor de moesson eind juni werd er financiële ondersteuning gegeven voor de aankoop van dakplaten voor tijdelijke woningen voor 50 families en aankoop van geiten voor 4 geitenprojecten (mede ter vervanging van door de aardbeving gedode dieren) en groentezaden, totaal € 7.566.

April 2016, de tijdelijke school van golfplaten bij het dorp Kattwon.

Na de moesson en voor de winter eind 2015 sponsorden we dakplaten voor 2 tijdelijke scholen, white-boards, workshops restauratie en aardbevingsbestendig bouwen, herbouw van de school in Chamrangbesi, het draaiende houden van de tijdelijke kraamkliniek, de aanleg van toiletten bij tijdelijke woningen, geitenprojecten in twee dorpen, een naaicursus, warme mutsen en verbetering van de drainage van een weg in Keraghadi. Totaal werd hier € 9.654 aan besteed. Begin 2016 hadden we in Nepal nog iets meer dan € 1.600 op onze rekening beschikbaar voor de nasleep van de aardbeving. In februari gaven we van dat bedrag voor een jaar een lening van € 910 voor de school in Chamrangbesi. De school kan nu sneller afgebouwd worden.

Sushila voor haar golfplaten woning in Nagarkot.

Ze krijgt een renteloze lening zodat ze een naaimachine kan kopen en voor inkomen van het gezin kan zorgen.

Toekomst.

In Nepal is door de overheid, sinds half januari 2016 een meerjarenplan opgestart voor de wederopbouw in Nepal. Scholen moeten binnen 3 jaren hersteld of opnieuw gebouwd zijn. Vanaf 25 april 2016, een jaar na de eerste aardbeving, kan de particulier beginnen met het herstel of herbouw van de eigen woning. De overheid is van plan om per verwoeste woning en school een financiële bijdrage te verstrekken. Daar zijn dan wel voorwaarden aan verbonden, waaraan de Nepalees bijna niet kan voldoen. Velen zijn het wachten beu en zijn zelf begonnen met lokale bouwmaterialen hun huis weer op te bouwen. Het werd op veel plekken te koud in de tijdelijke woningen, zodat men wel moest starten met de herbouw. Er wordt gezegd dat bewoners die al begonnen zijn met de bouw straks niet op een bijdrage van de overheid hoeven te rekenen. Een niet heel erg optimisch verhaal maar de Nepalesen geven niet op en vechten door. Samen met onze lokale contactpersonen blijven ook wij bezig in onze werkgebieden de dorpers zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. Dit door middel van onze jaarlijkse projecten, geitenprojecten, ondersteuning bij het bouwen van een kraamkliniek, leningen voor een school, zo nodig extra ondersteuning van studenten, herstel en bouw van watervoorzieningen, het bouwen van toiletten, het draaiende houden van de tijdelijke kraamkliniek, verstrekken van bouwmateriaal voor tijdelijke scholen enzovoort, enzovoort.

De tijdelijke kraamkliniek in het dorp Chamrangbesi. Wat we concreet gaan doen is afhankelijk van de situatie per dorp en van hulp die al geboden wordt of al in gang is gezet door andere organisaties. Al onze projecten worden nauwlettend gemonitord door onze lokale contactpersonen waar we meer dan 20 jaren mee samen werken. Deze jarenlange samenwerking en onze manier van werken in directe samenwerking met de lokale bevolking kwam na de aardbeving zeer goed van pas. Onze contactpersonen stemmen steeds af met de plaatselijke bevolking en onderhouden zeer regelmatig contact met Annette, life in Nepal, via skype of telefoon.

Bestuurslid/coördinator in Nepal Annette Reiling bezocht Nepal in april-mei en november 2016 en was daar van april t/m juni 2017. Zij onderzoekt en volgt ter plekke hoe de werkzaamheden vorderen en bespreekt welke bijdragen eventueel nog nodig zijn.

bijgewerkt: augustus 2017