Logo nepal

Geitenprogramma

In de volgende dorpen hebben we geitenprojecten uitgevoerd:

Banepa Opi, Bhardeo, Ranikot, Chamrangbesi, Gundu en Budanilkhanta

Manisa, dankzij het geitenproject in het dorp Nallu (2013) verdiend Manisa’s moeder nu genoeg geld om Manisa naar school te laten gaan.

De stichting is samen met de Nepalese Reliance Organisation, NRO, in meer dan 10 dorpen geitenprojecten gestart. In de betreffende dorpen worden door Reecha Thapa in overleg met de dorpers, gezinnen geselecteerd. Selectiecriteria zijn onder andere: arm, geen land, geen mogelijkheid op werk, geen eigen woning, een-ouder gezin, ziekte, ouders geen opleiding, geen zicht op verandering etc.

Annette Reiling tussen de deelnemende vrouwen tijdens een geitenproject eind 2015 te Budanilkantha, een wijk ten noorden van Kathmandu.

Hoe werkt het geitenprogramma in Nepal? Per gezin/familie wordt een geit verstrekt in afgelegen en arme gebieden/dorpen in Nepal. Het is een inkomensproject voor vrouwen en/of gezinnen zonder werk en inkomen. Deze families hebben geen eigen huis en huren meestal een kamer waar ze met het hele gezin wonen. Zij hebben vaak een Mongoolse achtergrond of zijn landloos en behoren tot de Tamang, Rai, Limbu en Gurung etnische groepering. De vrouwen verzorgen de geit en wanneer er na 5-6 maanden een geitje wordt geboren, wordt deze eerste worp aan een ander arm gezin in het dorp doorgegeven. Is het een bokje dan wordt deze vetgemest en na een paar maanden verkocht voor het vlees waarvan de opbrengst genoeg is om de schoolkosten van een kind te betalen (uniform, pennen en schriften). Alleen de eerste keer wordt een geitje doorgegeven, daarna mogen de vrouwen de nieuw geboren geitjes zelf houden en ermee verder fokken. Op deze manier breidt het programma zich in een dorp uit tot alle arme gezinnen geiten hebben. Een geit kan maximaal 2 maal per jaar jongen krijgen. Deelnemende vrouwen storten elke maand 5-10 rupees in het fonds van de vrouwencoöperatie. Uit dat fonds worden onder andere medicijnen voor de geiten betaald. De groep vrouwen kiest zelf een coördinator uit hun midden die dit fonds beheert. Reecha Thapa van de NRO ziet toe op de uitvoering en implementatie in de dorpen, dit in nauw overleg met onze stichting en onze contactpersonen in de dorpen.

Deze foto werd genomen in Ranikot, Bhaktapur tijdens het geiten programma juli 2013.

bijgewerkt: november 2020