Logo nepal

Geitenprogramma

"Geit voor een Meid" Geiten, Geiten en nog eens geiten……….!!!

 

Soroptimisten "de Veenkoloniën" en Wilde Ganzen

Het succes van het geitenproject “Geit voor een Meid” in Nepal.

Begin 2021 werd er een twee-jarige samenwerking met de Soroptimisten “de Veenkoloniën” opgestart. Twee jaar lang zamelden de Soroptimisten geld in voor het project “Geit voor een Meid”. Het project werd door onze stichting ook aangemeld bij de Wilde Ganzen. Gelukkig werd het project “Geit voor een Meid” door de Wilde Ganzen geaccepteerd zodat een gedeelte van het ingezamelde bedrag door de Wilde Ganzen werd verdubbeld.

Van het ingezamelde geld door de Soroptimisten en van het door de Wilde Ganzen verdubbelde bedrag konden we 72 geiten en

* 1  hy-breed bok verstrekken aan vrouwen/families/gezinnen die het door omstandigheden financieel erg moeilijk hebben. Een geit zorgt in deze gezinnen voor een klein, regelmatig inkomen voor de vrouwen van het gezin. Daardoor kunnen de vrouwen o.a. het schoolgeld en medicijnen voor hun kinderen betalen. Daarnaast maakt dit de vrouwen onafhankelijker.

Deze 72 geiten werden verstrekt in de volgende dorpen: Banepa Opi, Bhardeo/Chaugare en Chamrangbesi. De hy-breed bok kwam in Banepa Opi terecht. In Banepa Opi werden de meeste geiten verstrekt. Doordat de hy-breed bok daar zijn werk gaat doen, is het nageslacht groter en kwalitatief beter en brengt dit meer (vlees) op.

In juni 2022 bezocht onze coördinator in Nepal, Dhiraj Thapa, Nederland. Zo konden Dhiraj, Annette en Marian een bijeenkomst van de Soroptimisten in Veendam bijwonen en ontving de Stichting Nepal Sambandha een cheque van 1.500 Euro.

Door alle PR rondom “Geit voor een Meid” ontvingen we van verschillende sponsoren extra geld voor nog meer geiten. Van dat geld kon de stichting in 2023 ook nog weer 25 hy-breed geiten kopen en verstrekken aan arme families in een buitenwijk van Nagarkot. Deze 25 geiten werden in juni 2023 gekocht bij een geitenboer in de Bagmati gemeente. Door het contact met deze geitenboer, die tegelijk ook onderwijzer is op een school in die gemeente, hebben we een goede mogelijkheid gevonden om een prima kwaliteit geiten te kopen en te verstrekken. We zijn erg blij met deze samenwerking. Vooral ook omdat deze geitenboer kleinere boertjes op een sociale manier betrekt bij en onderwijst in hoe je een verbeterd ras geiten kunt fokken.

We hopen ook in de toekomst gebruik te kunnen maken van de kennis en ervaring van deze geitenboer/onderwijzer in Nepal.

De tweejarige samenwerking met de Soroptimisten de Veenkoloniën kan een groot succes genoemd worden. Door deze prachtige samenwerking konden we in totaal meer dan 100 geiten verstrekken.

(Geiten en *hy-breed bok; alle nakomelingen van een hy-breed bok worden groter en leveren meer vlees op en daardoor meer inkomsten voor de families die deze nakomelingen verzorgen).

Meer over (eerdere) geitenprojecten:

Manisa, dankzij het geitenproject in het dorp Nallu (2013) verdiend Manisa’s moeder nu genoeg geld om Manisa naar school te laten gaan.

De stichting is samen met de Nepalese Reliance Organisation, NRO, in meer dan 10 dorpen geitenprojecten gestart. In de betreffende dorpen worden door Reecha Thapa in overleg met de dorpers, gezinnen geselecteerd. Selectiecriteria zijn onder andere: arm, geen land, geen mogelijkheid op werk, geen eigen woning, een-ouder gezin, ziekte, ouders geen opleiding, geen zicht op verandering etc.

Annette Reiling tussen de deelnemende vrouwen tijdens een geitenproject eind 2015 te Budanilkantha, een wijk ten noorden van Kathmandu.

Hoe werkt het geitenprogramma in Nepal? Per gezin/familie wordt een geit verstrekt in afgelegen en arme gebieden/dorpen in Nepal. Het is een inkomensproject voor vrouwen en/of gezinnen zonder werk en inkomen. Deze families hebben geen eigen huis en huren meestal een kamer waar ze met het hele gezin wonen. Zij hebben vaak een Mongoolse achtergrond of zijn landloos en behoren tot de Tamang, Rai, Limbu en Gurung etnische groepering. De vrouwen verzorgen de geit en wanneer er na 5-6 maanden een geitje wordt geboren, wordt deze eerste worp aan een ander arm gezin in het dorp doorgegeven. Is het een bokje dan wordt deze vetgemest en na een paar maanden verkocht voor het vlees waarvan de opbrengst genoeg is om de schoolkosten van een kind te betalen (uniform, pennen en schriften). Alleen de eerste keer wordt een geitje doorgegeven, daarna mogen de vrouwen de nieuw geboren geitjes zelf houden en ermee verder fokken. Op deze manier breidt het programma zich in een dorp uit tot alle arme gezinnen geiten hebben. Een geit kan maximaal 2 maal per jaar jongen krijgen. Deelnemende vrouwen storten elke maand 5-10 rupees in het fonds van de vrouwencoöperatie. Uit dat fonds worden onder andere medicijnen voor de geiten betaald. De groep vrouwen kiest zelf een coördinator uit hun midden die dit fonds beheert. Reecha Thapa van de NRO ziet toe op de uitvoering en implementatie in de dorpen, dit in nauw overleg met onze stichting en onze contactpersonen in de dorpen.

Deze foto werd genomen in Ranikot, Bhaktapur tijdens het geiten programma juli 2013.

bijgewerkt: augustus 2023