Logo nepal

Giften

Giften: wilt u onze stichting steunen met een gift, kunt u dit overmaken op bankrekening nr: NL 27 RABO 0369 0655 57 aub uw adres vermelden in de omschrijving. U ontvangt dan van ons een jaarlijkse nieuwsbrief.

Donateur: wilt u donateur worden van de stichting Nepal Sambandha, vul dan de machtiging in voor een jaarlijkse automatische betaling.

klik hier voor de machtiging. Deze machtiging kunt u vervolgens uitprinten, invullen en opsturen.

Periodiek schenken (belastingvoordeel valt niet onder het drempelbedrag van schenkingen): Hieronder vind u informatie over periodieke schenkingen en het fiscale voordeel. Vanaf 2014 is voor periodieke giften een notariele akte niet meer nodig. Voor een overeenkomst van periodieke schenking kunt u ook via de belastingdienst de volgende documenten downloaden: overeenkomst en betalingsvolmacht.

De stichting heeft een ANBI keurmerk, hiermee zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting.

 

bijgewerkt: november 2020