Logo nepal

Chamrangbesi - Hydropower

WATERKRACHTCENTRALE bij het dorp ChamrangBesi

Sinds Annette voor VSO van 1994-1996 in Nepal werkte, werkt de stichting intensief samen met Ganga Raj Singtan, inwoner van ChamrangBesi. Jaarlijks stelt de stichting + 200 Euro voor dit dorp beschikbaar voor opbouwwerk. Het dorp zelf beslist onder begeleiding van Ganga hoe dit geld besteed wordt. In 2009 heeft het dorps comité gevraagd of onze stichting bij wil dragen aan onderzoek en mogelijke aanleg van een hydropowerproject.

hydro1

Ganga, een onderwijzer en Marian (bestuurslid SNS) voor de waterval, waar onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid voor een waterkrachtcentrale.

Het dorp heeft een sinds 2002 bestaande kleine waterkrachtcentrale en is voor de overige energie afhankelijk van elektriciteit uit Kathmandu. Deze stroomvoorziening valt echter regelmatig uit en is onbetrouwbaar. Het dorp wil daar minder van afhankelijk zijn. Afgesproken is dat de jaarlijkse bijdrage van de stichting drie jaar lang besteed wordt aan dit hydropowerproject. Het dorp heeft dit bedrag, 725 Euro, in 2010 in één keer ontvangen, zodat er onderzoek gedaan kon worden naar de mogelijkheden voor een hydro power elektriciteitscentrale. De jaren daarna kwam de bijdrage voor opbouwwerk voor dit dorp daarom te vervallen. Na 2014 bleek dat er op dat moment onvoldoende draagkracht is in het dorp om deze elektriciteitscentrale te bouwen. De bevolking zelf heeft voorkeur voor andere projecten in het dorp die de infrastructuur kunnen verbeteren.

hydro2

Dorpers voor de waterval bij ChamrangBesi.

bijgewerkt: juli 2016