Logo nepal

Nieuw: De nieuwsbrief 2023 is uit! En we hebben ons financieel overzicht op de site gepubliceerd

Juni 2023
Onze nieuwsbrief met een verslag over het afgelopen jaar is uit! lees deze hier

April 2023
In april zijn we weer bij elkaar geweest in Tijnje. We hebben onder andere het financieel overzicht 2022 vastgesteld. We willen iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar heeft gesteund met een bijdrage voor voedselpakketten, kleding, geiten en voor nog veel meer kleine maar o zo nodige hulp voor de bevolking van Nepal. Een van deze kleine projecten is voor Ranjana geweest, die behandeld wordt voor een tumor in haar hoofd. Onze nieuwsbrief is ook weer uit waarin u meer leest over de projecten. Verder kunt u regelmatig updates vinden op onze facebookpagina.

We hopen ook dit jaar weer veel te kunnen betekenen met kleine beetjes in en voor Nepal

Huidige situatie in het prachtige Nepal

Door de wereldwijde humanitaire en economische crisis als gevolg van oorlogen en de opwarming van de aarde zijn ook in Nepal de nodige problemen ontstaan. Ook het Coronavirus heeft een grote impact gehad op dit land en de gevolgen zijn nog steeds merkbaar.

Voor veel arme bewoners is het nog steeds moeilijk om voldoende gezond voedsel te kopen. Toegang tot de gezondheidszorg, zoals wij die kennen, is er niet en voor deze bewoners al helemaal niet. Wij hopen met uw giften hierin bij te kunnen dragen. Zoals de ondersteuning voor de familie van Ranjana. Deze ondersteuning bieden wij in het meebetalen van de noodzakelijke behandelingen en het verstrekken van voedsel en kleding.

De meeste arme mensen zijn hun werk kwijt (dagloners), ze kunnen geen eten kopen en de huur niet meer betalen. Veel families zijn afhankelijk van het toerisme wat nog steeds niet is, zoals het voorheen was. Een aantal famillies zonder inkomen blijven we ondersteunen met voedselpakketten. Een voedselpakket bestaat uit rijst, linzen, olie, noedels, zout en zeep en kost inmiddels zo'n 15 euro.

Onze hulp is nog altijd nodig. Annette Reiling is vrijwillig coördinator van de Stichting Nepal Sambandha, zij staat in nauw contact met onze betrouwbare contactpersonen in Nepal, o.a. Dhiraj Thapa. Deze contactpersonen selecteren in overleg met andere organisaties de families die dringend hulp nodig hebben.

Geen werk, geen inkomen, geen sociale voorzieningen, beperkte toegang tot de gezondheidszorg, geen geld om voedsel te kopen, ondervoeding en honger, maakt onze hulp nog steeds nodig. We hopen dan ook dat u als lezer ons wilt blijven steunen door middel van donaties. Namens de bevolking van Nepal zijn we u daar heel dankbaar voor!

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL27RABO 0369065557 t.n.v. stichting Nepal Sambandha, ovv gift. We zijn een ANBI stichting, zodat u uw gift af kunt trekken voor de belasting.

Kleine beetjes maken in Nepal veel mogelijk.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Nepal Sambandha

IBAN nummer: NL27RABO 0369065557

“Optimisme en standvastigheid is de kracht van de Nepalees”

Nepalezen zijn optimistisch van aard en werken hard aan de (weder)opbouw van hun land. Dat ondersteunen wij graag! Wij willen de gewone, meestal arme Nepalees met uw steun graag blijvend helpen en u daarom hartelijk bedanken voor uw financiële bijdrage. Nepal heeft uw aandacht en hulp nog steeds nodig

Toekomst:
We willen de dorpen waar nodig en waar mogelijk zoveel mogelijk ondersteuning bieden in nauwe samenwerking met onze lokale contactpersonen. Dit gebeurt door middel van jaarlijkse projecten. Wat er concreet wordt gedaan is per dorp en familie afhankelijk van de situatie en van de hulp die al wordt geboden of al in gang is gezet door andere organisaties.

Een specifieker overzicht van onze activiteiten en van de bestedingen van de donaties zijn te vinden in onze jaarlijkse nieuwsbrieven en in het financiële overzicht 

Nepalezen zelf geven niet op, maar hebben daarbij uw steun wel nodig: ‘Alle beetjes helpen’. Onze stichting heeft geen strijkstok en zorgt ervoor dat uw bijdrage rechtstreeks bij deze mensen terecht komt.

 

bijgewerkt: augustus 2023