Logo nepal

Informatie

De stichting is opgericht in 1999, nadat bestuurslid Annette twee jaar in Nepal had gewerkt en zag dat er meer nodig was na haar terugkomst in Nederland. Sindsdien gaat zij jaarlijks terug en worden er bestaande en nieuwe projecten in Nepal aangepakt en uitgevoerd, gefinancierd met giften. Inmiddels heeft bijna ieder bestuurslid Nepal en projecten van de stichting wel eens bezocht. De stichting heeft een meerjaren beleidsplan opgesteld.

Lees hier het meerjaren beleidsplan 2021-2025

Lees hier het meerjaren beleidsplan 2015-2020

Het geld wat we in Nepal uitgeven staat vaak vermeld in roepies (rps), aangezien de koers sterk wisselend is, kunnen we de ene keer meer met onze euro doen dan de andere keer.


Doelstelling: In nauwe samenwerking met de locale bevolking verbeteren van de levensomstandigheden via kleinschalige projecten, vooral gericht op onderwijs en gezondheid. De doelstelling wordt bereikt door financiële ondersteuning te geven aan verschillende projecten.


Nepal: Het land is vier maal zo groot als Nederland met 28,5 miljoen inwoners. De kindersterfte is hoog, 54 van de 1000 kinderen sterven voor de 5e verjaardag. De gemiddelde leeftijd van vrouwen is 54 jaar. De hele bevolking ervaart nog steeds gevolgen van de burgeroorlog, naast de “gewone”   problemen als strijkstok en corruptie. 31% van de bevolking leeft onder de armoedegrens en velen, vooral vrouwen, zijn analfabeet. Verder is de elektriciteitsvoorziening nog steeds erg slecht. Vanaf 2011 tot en met 2016 was er meestal maar 8 uur per etmaal stroom. Vanaf 2017 is de stroomvoorziening flink verbeterd. De stroom valt nog wel eens uit, maar is dan snel weer beschikbaar.


Uitvoering: Via contacten met oud-(Nepalese) collega’s zowel op overkoepelend niveau als in de werkgebieden zelf, waardoor 95% van de giften rechtstreeks besteed wordt aan het doel. Door de kleinschaligheid van de stichting vindt contact heel direct plaats, er zijn weinig overheadkosten.


Uitgangspunten: Dorpelingen komen zelf met projectvoorstellen die voor hen prioriteit hebben. Het gaat meestal om iets dat meer dan één persoon betreft en er is voorkeur voor projecten die structurele verandering geven. Er wordt van de dorpelingen eigen inzet en meewerken verwacht.


Werkwijze: Projecten worden ter plekke op haalbaarheid geïnventariseerd en beoordeeld. Het bestuur werkt op vrijwillige basis, zonder geldelijke beloning. Er worden afspraken gemaakt, geld toegezegd, waar nodig contant of in de vorm van een lening. Gedurende het hele jaar is er regelmatig emailcontact met de Nepalese contactpersonen. De laatste jaren verblijft Annette ieder jaar een aantal maanden per jaar in Nepal, waardoor op een directe manier de projecten opgezet en gevolgd kunnen worden.

Bijgewerkt: december 2020