Logo nepal

Nieuws: De Caroline Van der Wal Impact Award - VSO.nl

Op 11 april 2019 hebben wij uit handen van VSO de 2e prijs inzake de Caroline van der Wal Impact Award ontvangen. Een bronzen beeldje met een cheque van 10.000 euro, waarmee wij het mother & child centre verder kunnen uitbreiden met onder andere het opzetten van een bewustwordingsprogramma voor moeders en kinderen uit het moeilijk bereikbare dorp Chamrangbesi, zodat ze gebruik gaan maken van het centrum.

Mother & Childcare centre

De Stichting Nepal Sambandha bouwde begin 2017 een kraamkliniek/Mother & Childcare centre in het dorp Chamrangbesi.

Waarom een kraamkliniek/Mother & Childcare centre in het dorp Chamrangbesi:

Na de heftige aardbeving in april 2015 is er in het midden van dit dorp door UNICEF een tent neergezet waar vrouwen uit de hele omgeving naar toe konden komen om te bevallen (de stichting Nepal Sambandha hielp toen bij het inrichten van deze tent). Veel huizen in de bergen rondom het dorp zijn door de aardbeving beschadigd of vernield, zodat ze onveilig zijn om in te wonen. Er zijn tijdelijke woningen gebouwd waar men nu met hele grote families woont. Een situatie waarin het bijna onmogelijk is om op een veilige en prettige manier te bevallen. Men verwacht dat pas op een termijn van 5 tot 10 jaar de situatie in dit dorp weer genormaliseerd is. Begin 2016 kreeg de stichting Nepal Sambandha een grote gift van een Friese familie. Deze familie wilde graag dat van dit geld een gezondheidszorg project werd opgezet in Nepal. De stichting heeft er daarom, in nauw overleg met de bewoners van het dorp Chamrangbesi, voor gekozen om in dit afgelegen dorp een infant care centrum te bouwen. In dit infant care centrum, guesthouse voor moeder- en kindzorg, kunnen vrouwen een paar dagen voor de verwachte bevalling terecht, zodat men op een prettige manier in een veilige huiselijk omgeving kan verblijven voor- en na de bevalling.

Op 1 april 2017 werd dit guesthouse voor moeder- en kindzorg geopend in aanwezigheid van de Friese familie die deze “kliniek” financierde.

Op 1 juni 2017 werd de eerste baby geboren en werd door deze moeder en dochter gebruik gemaakt van de kraamkliniek/Mother & Childcare centre.

Hoe is de werkwijze in de kraamkliniek/Mother & Childcare centre de komende twee jaar:

In overleg met de lokale bevolking worden er de komende 2 jaar geen bevallingen in de “kraamkliniek”, het guesthouse voor moeder- en kindzorg, zelf gedaan. Vlakbij het guesthouse staat een health post waar de bevallingen gaan plaats vinden. Wij willen op deze manier de net gestarte werkwijze in de health post niet dwarsbomen. De overheid stimuleert dat de vrouwen naar de health post komen voor controle voor en na de bevalling. De vrouwen krijgen wanneer ze voor check up komen 1400 rps van de overheid en een setje babykleding. Op deze manier worden vrouwen beloond die voor de bevalling naar de health post komen.

Omdat veel vrouwen uren lopen van de health post wonen is ons guesthouse voor moeder en kind een zeer welkome voorziening waar ze voor- en na de bevalling terecht kunnen. De komende twee jaren gaan we bekijken hoe deze samenwerking zich ontwikkelt en of er door ons guesthouse meer moeders naar de health post komen voor check-up en de bevalling. Gemiddeld komen er nu 3 vrouwen per maand bevallen in de health post.

Hoe geven we deze samenwerking de komende jaren vorm?:

In april 2017 is er in Nepal een bestuur gevormd dat bestaat uit: Ganga Raz Singtan. (voorzitter), Dhiraj Thapa (penningmeester), Annette Reiling (algemeen lid). Er zijn negen vrijwilligers. Zij komen uit alle negen wijken van het dorp Chamrangbesi.

Gasten van het guesthouse voor moeder en kindzorg zijn zwangere vrouwen die een paar dagen voor de te verwachten bevalling naar het guesthouse komen. In de nabijgelegen health post vindt de bevalling plaats. Direct daarna komen de gasten terug naar het guesthouse. Daar blijven ze nog een tijdje. De vrouwen komen samen met 1 familie lid of vriendin. Het verblijf is gratis voor moeder- kind en het familielid of vriendin. Ten behoeve van het guesthouse is er een vrouwelijke stafkracht oftewel gastvrouw aangesteld.

De taken van de gastvrouw zijn de algehele coördinatie van de dagelijkse gang van zaken, gasten ontvangen, een logboek bijhouden, koken, schoonmaken, materialen bijhouden, planten verzorgen en zorgen voor een huiselijke sfeer. De negen vrijwilligers uit alle negen wijken benaderen en stimuleren vrouwen uit hun wijk om naar het guesthouse te komen. Zij begeleiden de zwangere vrouwen naar de health post en kraamkliniek/Mother & Childcare centre en blijven zo nodig samen met de vrouwen in de kraamkliniek/Mother & Childcare centre slapen. Vanuit elke wijk is er zo een vrijwilliger die zwangere vrouwen benaderd. De kosten voor het runnen van het guesthouse zijn voor de stichting Nepal Sambandha. Voor het draaiende houden van de kraamkliniek/Mother & Childcare centre heeft onze stichting per maand 125 euro nodig. Van dat bedrag worden de gastvrouw, de vrijwilligers en de verblijfskosten van de gasten betaald.

Health post (betaald door de overheid):

In de health post wordt de bevalling gedaan. Zij geven de vrouwen babykleding en 1400 rps per moeder. Ze moeten daar dan wel 3 maal voor controle vooraf zijn geweest en na de bevalling ook een keer. Verblijf in het moeder en kind zorg centrum is voor de moeders gratis. Ook wanneer ze voor een check-up komen. De ervaring is dat vrouwen anders niet komen en gewoon thuis op de traditionele, veelal niet veilige, niet hygiënische manier, bevallen. Ook in de Unicef tent werd er op deze manier gewerkt.

Vrijwilligers uit alle wijken van Chamrangbesi tijdens de eerste vergadering eind mei 2017.

De overheid wil de kraamkliniek/Mother & Childcare centre op termijn eventueel overnemen en alle kosten betalen. Maar dan hebben we geen zeggenschap. Dat we voorlopig private blijven lijkt ons en de lokale bevolking een prima alternatief. Onze stichting heeft samen met de lokale bevolking en de medewerkers van de health post daarom besloten om te kijken hoe het gaat lopen. Door deze prachtige voorziening zo goed als naast de health post verwacht de health post veel meer vrouwen uit de omgeving, voor check-up en voor de bevalling. We verwachten en hopen dat het guesthouse voor moeder- en kind de komende jaren gaat uitgroeien tot een belangrijke voorziening voor de regio en dat de kraam- en moeder- en kindzorg in deze regio flink verbeterd wordt.

Sinds september 2020 worden de bevallingen in het Mother & Childcare centre gedaan. In 2022 zullen we het Mother & Childcare centre overdragen aan de lokale overheid.

Zie ook het artikel: http://www.kraamsupportonline.nl/blog/verloskundige-janke-de-vries-op-bezoek-in-nepal

Bijgewerkt: oktober 2020